Pigeons - Eleanor Wilks
Geophaps plumifera, Spinifex pigeon. Karlu Karlu, Devils Marbles Conservation Reserve, NT, Australia. November 2008

Geophaps plumifera, Spinifex pigeon. Karlu Karlu, Devils Marbles Conservation Reserve, NT, Australia. November 2008

BirdsPigeonPigeons